Jack Wolfskin

Troposphere Df O2+

Цена:
12.290
ден.
Водоотпорност: 20.000 mm
Дишливост: >15.000 mm
Отпорност на ветер: Да
Полнење: Down / Synthetic Mix 700 Cuin