Regatta

Lyle

Цена:
3.390
ден.
Водоотпорност: 5.000 mm
Дишливост: 5.000 mm
  • Се пакува во левиот џеб