За процесирање на нарачките, потребни ни се следните податоци: име и презиме на нарачателот, адреса на живеење, е-маил адреса и број на телефон.

Сите податоци за купувачите строго се чуваат и достапни се само на нашите вработени, на кои им се неопходни за исполнување на редовните работни активности.